Отпечатване

Използване на микрофона на дистанционното управление

Дистанционните управления, които поддържат гласово търсене, имат бутон за микрофон и вграден микрофон. С изговаряне в микрофона, можете да търсите различно съдържание.

 1. Натиснете бутона за микрофон на дистанционното управление.
  LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
  Илюстрация на бутона за микрофон на дистанционното управление
 2. Говорете в микрофона.
  В зависимост от модела може да се извеждат примерни фрази.
  Илюстрация на говорене в горната част на дистанционното управление
  Резултатите от търсенето се показват, когато говорите в микрофона.

Съвет

 • Когато се избере (микрофон) от началния екран, дали ще се използва микрофонът на дистанционното управление или вграденият микрофон зависи от региона/държавата/езика/ситуацията.
 • В зависимост от резултатите от търсенето, ако натиснете бутон (Нагоре) на дистанционното управление, ще се покажат повече резултати.
  Примерна екранна снимка, когато има повече резултати от търсенето

Когато не можете да търсите посредством гласа си

Регистрирайте отново гласовото дистанционно управление, което има бутон за микрофон на телевизора, като натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление] — [Свързване чрез Bluetooth].

Забележка

 • За да използвате гласово търсене, е необходима интернет връзка.
 • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.