Отпечатване

Сайт за поддръжка

Посетете уеб сайта за поддръжка на Sony за актуална информация и за Онлайн помощното ръководство:

http://www.sony.eu/support/
QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
http://www.sony.eu/support/