Отпечатване

Поддържане на телевизора в актуализирано състояние

Телевизорът получава данни, например справочници с програми, докато е в режим на готовност/мрежов режим на готовност. За да поддържате телевизора си актуализиран, ви препоръчваме да го изключвате по обичайния начин посредством бутона на захранването на дистанционното управление.