Отпечатване

Функции за достъпност

Този телевизор притежава функции за достъпност в [Достъпност], като функция за преобразуване на екранния текст в говор, увеличаване на мащаба на текста за улесняване на четенето, както и субтитри.

Забележка

  • Някои функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Достъпност] за да конфигурирате функциите за подпомагане на потребителя.

[Достъпност] има функция за бърз достъп, така че можете да я включвате или изключвате чрез натискане и задържане на бутона (Изключване на звука) на дистанционното управление в продължение на 3 секунди.

Съвет

  • За да промените функцията за бърз достъп, изберете [Пряк път за достъпност] в [Достъпност], активирайте [Активиране на пряк път към функцията за достъпност] и променете функцията в [Услуга за прекия път].
  • За да използвате функцията за преобразуване на екранния текст в говор с помощното ръководство, направете справка в помощното ръководство в уеб сайта на Sony за поддръжка, като го отворите на компютър или смартфон.

    http://www.sony.eu/support/
    QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
    http://www.sony.eu/support/