Отпечатване

Използване на справочника на програмите

Можете бързо да намерите предпочитаните програми.

  1. Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на цифровите програми.
  2. Изберете програмата, която ще гледате.
    Показват се детайли за програмата.
  3. Изберете [Покажи], за да гледате програмата.

Съвет

  • (Само за модели, съвместими с управление на кабелен/сателитен декодер) Ако извършите настройката [Настройка на управлението на кабелния/сателитния декодер] в [Настройка на кабелния/сателитния декодер] под [Външни входове], можете да изведете на екрана справочника на програмите на кабелния/сателитния декодер.
  • Ако разполагате с приложението YouView, можете да натиснете бутона GUIDE на дистанционното управление, докато гледате YouView, за да стартирате YouView Guide. (само за моделите за Великобритания)