Отпечатване

Снимки

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

Файлов форматРазширение
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
  • *1 ARW е предназначен единствено за възпроизвеждане на файлове.

Други поддържани файлове и формати