Отпечатване

Спецификации на компютърния видео сигнал

(Резолюция, Хоризонтална честота/Вертикална честота)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 бита)

* Форматът 1920 x 1080, приложен към HDMI вход, се третира като видео формат, а не като компютърен формат. Това се отразява на настройките на [Екран] в [Екран и звук]. За да видите съдържание от компютър, задайте за [Широкоекранен режим] настройка [Пълен] и за [Зона на екрана] настройка [+1]. ([Зона на екрана] може да се конфигурира само когато [Автоматична зона на екрана] е деактивирана.)

Забележка

 • В зависимост от статуса на вашата връзка картината може да бъде размазана и е възможно да не се показва правилно. В такъв случай променете настройките на компютъра и изберете друг входен сигнал в “Supported computer input signals” (Поддържани компютърни входни сигнали).