Отпечатване

Настройки за показване на снимки с по-високо качество през HDMI вход

Когато се показва 4K формат с високо качество през вход HDMI, задайте [Формат на HDMI сигнала] от [Външни входове].

Формат на HDMI сигнала

За да смените настройката на формата на HDMI сигнала, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] HDMI входа, който искате да настроите.
Следвайте инструкциите на екрана и настройте формата на HDMI сигнала, който получавате на HDMI входа. Изберете подходящ формат от посочените по-долу. Наличните формати на HDMI сигнала зависят от модела и входа HDMI.

Стандартен формат
Стандартен HDMI формат*1 за нормална употреба.
Подобрен формат
Висококачествен HDMI формат*1*2. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.

*1 Включително HDR.
*2 4K 60p 4:2:0 10 бита, 4:4:4, 4:2:2 и т.н.

Забележка

  • Наличните формати на HDMI сигнал зависят от използвания HDMI IN.
  • Когато използвате Подобрен формат, картината и звукът може да не се извеждат правилно. В този случай свържете устройството към HDMI IN в [Стандартен формат] или сменете формата на HDMI сигнала на HDMI IN на [Стандартен формат].
  • Задавайте Подобрен формат само когато използвате съвместими устройства.
  • Когато гледате 4K картина с високо качество, използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа скорости от 18 Gbps. За подробности относно Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps вижте спецификациите на кабела.