Отпечатване

Извеждане екран на приложение от iPhone/смартфон или iPad/таблет на телевизора

Chromecast built-inили AirPlay позволява да показвате (прехвърляте) екраните на любимите си уебсайтове и приложения от мобилното си устройство директно на телевизора.

Използване на Chromecast built-in

 1. Свържете мобилно устройство, например смартфон или таблет, към същата домашна мрежа, към която е свързан телевизорът.
 2. Стартирайте приложение, поддържано от Chromecast на мобилното устройство.
 3. Изберете иконата (cast) в приложението.
 4. Изберете телевизора като дестинация за прехвърляне.
  Екранът на мобилното устройство се извежда на телевизора.

Забележка

 • За да използвате Chromecast built-in, е необходима интернет връзка.

Използване на AirPlay

Този телевизор поддържа AirPlay 2.

 1. Ако AirPlay не е конфигуриран, натиснете (Избор на вход) на дистанционното управление, изберете (AirPlay) и следвайте инструкциите на екрана.
 2. Уверете се, че вашето Apple устройство и телевизорът са свързани към една и съща мрежа.
 3. Докоснете (AirPlay Video), за да възпроизвеждате видеосъдържание на телевизора, докоснете (AirPlay Audio), за да слушате музика на телевизора или докоснете (Дублиране на екрана), за да дублирате екрана на вашето устройство на телевизора.
 4. Изберете телевизора като AirPlay дестинация.

Съвет

 • Телевизорът поддържа Apple HomeKit.
  Можете да управлявате телевизора с мобилно устройство, например iPhone или iPad чрез натискане на бутона (Избор на вход) на дистанционното устройство, избор на (AirPlay), и изпълняване на инструкциите на екрана за настройка на Apple HomeKit.
  Наличните операции се различават при различните версии на приложенията и софтуера.

Забележка

 • За да използвате AirPlay, е необходима интернет връзка.
 • Работата на мобилно устройство, например iPhone или iPad, зависи от версията на операционната система.
 • iPhone, iPad, AirPlay и HomeKit са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ или други държави.