Отпечатване

Възпроизвеждане на съдържание от компютър

Можете да се наслаждавате на съдържание (снимки/музика/видео файлове), запазено върху мрежово устройство, намиращо се в друго помещение, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер.

Илюстрация на метода за свързване
 1. Компютър (сървър)
 2. Рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Натиснете бутона HOME и изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да проверите поддържаните файлови формати

Забележка

 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.