Отпечатване

Възпроизвеждане на съдържание от медия сървър

Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с контролера, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер. Контролерът трябва също да е съвместим за визуализация.

Илюстрация на метода за свързване
  1. Цифров фотоапарат (контролер)
  2. Рутер
  3. Модем
  4. Интернет
  1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
  2. Работете с контролера, за да започнете възпроизвеждане на съдържание на екрана на телевизора.