Отпечатване

Вие сте загрижени за задържането на изображението. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на изображението. Този проблем не е неизправност.

Телевизорът има две функции, [Изместване на пикселите] и [Обновяване на панела], които имат за цел да намалят задържането на изображението.
Когато е необходимо, може да извършите [Обновяване на панела].

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Експертни панелни настройки] — [Обновяване на панела].

Съвет

  • [Изместване на пикселите] е функция, която спомага за предотвратяване на задържането на изображението чрез автоматичното му движение на фиксирани интервали. При нормални обстоятелства оставете тази опция активирана.
  • За да намалите задържането на изображението, препоръчваме да изключвате телевизора ежедневно за повече от четири часа с помощта на дистанционното управление или бутона за включване на телевизора.

Забележка

  • Извършвайте ръчно Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо. Избягвайте да го извършвате повече от веднъж годишно, защото може да засегне работния живот на панела.
  • Изображения, които включват часовници и ярки цветове, лесно предизвикват задържане на изображението. Избягвайте показването на тези видове изображение за дълги периоди от време, в противен случай може да се появи задържане на изображението.