Отпечатване

Показва се съобщение за приложение, което иска разрешение за достъп до функция на телевизора.

  • Изберете дали да разрешите или забраните достъпа на приложението до показаната функция.
  • Можете да проверите списъка на разрешенията на приложенията, категоризирани по функция на телевизора и да промените настройките за разрешение за всяко приложение. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Приложения] — [Прилож.: Разрешения] — желаната функция на телевизора.