Отпечатване

Блоков шум или съобщение за грешка се появяват и не можете да гледате предаването.

  • Уверете се, че кабелът на антената е свързан към правилните портове (на телевизора/свързаните устройства/стената).
  • Уверете се, че кабелът не е стар или че в конектора няма окъсяване.