Отпечатване

Искате да се извежда звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството и от аудио система/високоговорители на телевизора.

За да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудио устройството и от високоговорителите на телевизора

Телевизорът не може да извежда звук едновременно от слушалките или Bluetooth аудио устройството и от високоговорителите си.

За да изведете звук както от аудиосистемата, свързана чрез eARC/ARC, така и от високоговорителите на телевизора

Звукът може да бъде изведен едновременно от аудиосистема, свързана към телевизора, и от високоговорителите на телевизора, ако се изпълнят следните условия.

  • Свързване на телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел
  • Задаване за [Цифров аудио изход] стойност [PCM]

За подробности относно свързванията посредством цифров оптичен кабел направете справка в страницата Свързване на аудио система.