Отпечатване

Искате да деактивирате подсветката на дистанционното управление. (само дистанционни управления с функция за подсветка)

Можете да изключите подсветката на дистанционното управление.

  1. Натиснете и задръжте бутона (Сила на звука) - и бутона HOME на дистанционното управление едновременно за 2 секунди.
    Отпуснете, когато MIC LED индикаторът на дистанционното управление светне два пъти.
    За да активирате отново подсветката на дистанционното управление, повторете процедурата по-горе.