Отпечатване

Телевизорът се изключва автоматично.

  • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Автоматично изключване].
  • Проверете настройката на [Времетраене] на [Автоматично включване].
  • Проверете дали е активирано [Изключване, когато ТВ не се използва] в [Енергия].
  • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Скрийнсейвър].