Отпечатване

Телевизорът се включва автоматично.

  • Проверете дали е активирано [Автоматично включване].
  • Деактивирайте настройките [Автоматично включване на ТВ] в [BRAVIA Sync настройки].