Отпечатване

След включване на телевизора той незабавно се изключва. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

В този случай телевизорът може да бъде в режим на нулиране на картината. Когато режимът на нулиране на картината е активиран, телевизорът се изключва около 10 минути след включването си, а след това се включва отново, за да се намали задържането на картината. Това не е неизправност на телевизора.

Включете отново телевизора посредством дистанционното управление и деактивирайте режима на нулиране на картината.

  • Натиснете бутона HOME на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Настройки за режим в магазин]. Деактивирайте [Режим Нулиране на картината].