Отпечатване

Работата прекъсва или устройството не работи.

  • Проверете дали устройството е включено.
  • Сменете батериите на устройството.
  • Регистрирайте отново устройството.
  • Bluetooth устройствата използват 2,4GHz честотна лента, затова скоростта на комуникация може да се влоши или понякога да прекъсва поради смущения в безжичната LAN.
    Ако наблизо има поставени домакински електрически уреди (напр. микровълнови печки или мобилни устройства), е по-вероятно да се получат радиочестотни смущения.
  • Възможно е телевизорът или устройството да не работят върху метален шкаф поради смущения в безжичната комуникация.
  • За работните комуникационни разстояния между телевизора и други устройства вижте ръководствата на устройствата.
  • Когато към телевизора са свързани няколко Bluetooth устройства, качеството на Bluetooth комуникацията може да се влоши.