Tisk

Připojení audiosystému

Audiosystém (například AV receiver nebo sound bar) připojte podle obrázků níže.

Poznámka

 • Dostupnost konektorů je závislá na modelu, oblasti nebo zemi.

Připojení HDMI (s podporou funkce eARC)

 1. Propojte externí vstupní zařízení s televizorem pomocí kabelu HDMI. Propojte televizor s audio systémem pomocí dalšího kabelu HDMI.
  Připojte audiosystém ke vstupnímu konektoru HDMI televizoru, který je opatřen textem „ARC“ nebo „eARC/ARC“.
  Obrázek způsobu připojení
  1. Externí vstupní zařízení (například Blu-ray/DVD rekordér)
  2. Kabel HDMI (není součástí dodávky)
  3. AV receiver nebo sound bar
  4. Ethernetový kabel HDMI (není součástí dodávky)*

  * Doporučujeme používat autorizovaný kabel (Prémiový vysokorychlostní kabel (kabely) HDMI) s logem HDMI.

 2. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Režim eARC] — [Auto].
 3. Vyberte možnost [Reproduktor] — [Audio systém].
 4. Zapněte funkci eARC audiosystému.
  Viz návod k obsluze daného zařízení.
 5. Nastavení audiosystému

Poznámka

 • Jestliže je zapnuta funkce převodu textu na řeč pro text na obrazovce v rámci funkcí televizoru pro usnadnění přístupu, nelze vybrat [Režim eARC].
 • Při výstupu zvuku ze zařízení s podporou funkce eARC a současném sledování obsahu na vstupu HDMI televizor funguje následovně:
  • zvuk zní ze systému a zvukové odezvy jsou potlačeny,
  • účinnost funkce rozpoznávání hlasu u vestavěného mikrofonu se může zhoršit (jen televizory s vestavěným mikrofonem).

Připojení HDMI (s podporou funkce ARC)

 1. Propojte televizor s audio systémem pomocí kabelu HDMI.
  K připojení použijte vstupní konektor HDMI televizoru, který je opatřen textem „ARC“ nebo „eARC/ARC“.
  Obrázek způsobu připojení
  1. AV receiver nebo sound bar
  2. Kabel HDMI (není součástí dodávky)*

  * Doporučujeme používat autorizovaný kabel (Prémiový vysokorychlostní kabel (kabely) HDMI) s logem HDMI.

 2. Nastavení audiosystému

Poznámka

 • Při použití připojení ARC se může účinnost funkce rozpoznávání hlasu zhoršit (jen televizory s vestavěným mikrofonem).

Připojení za použití digitálního optického kabelu

 1. Propojte televizor s audio systémem pomocí digitálního optického kabelu.
  Kabel připojte k digitálnímu optickému vstupu audio systému.
  Obrázek způsobu připojení
  1. AV receiver nebo sound bar
  2. Optický audio kabel (není součástí dodávky)
 2. Nastavení audiosystému

Rada

 • Více informací získáte na webu podpory společnosti Sony.
  Web podpory