Udskriv

Justering af billedkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv-displayet, såsom farve og lysstyrke for billedkvalitet eller skærmstørrelse.

Bemærk

  • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område og det indhold, du ser.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Billede

Juster billedindstillinger som lysstyrke, farve og tone.

Normal
Du kan indstille følgende.
Billedfunktion
Skift billedkvalitet afhængigt af det indhold, du ser, f.eks. film eller sport.
Nulstil billedindstillinger for ***
Nulstil billedindstillinger for den aktuelle billedfunktion til fabriksindstillingerne.
Automatisk Billedfunktion
Vælger automatisk billedfunktionen ud fra det viste indhold.

Bemærk

  • Afhængigt af udgangsenheden eller signalet genkendes det muligvis ikke i Automatisk Billedfunktion, og billedfunktionen ændres ikke. I sådanne tilfælde skal du manuelt ændre billedkvaliteten fra [Billedfunktion]. (Kun modeller, der har H i modelnavnet eller stammer fra serie A8 eller A9)
***-kalibreret tilstand
Justerer billedkvaliteten til en kvalitet, der ligger tæt på den, der er tilsigtet af indholdsopretteren, når du ser understøttet videostreamingindhold og understøttede apps.
Lyssensor
Optimer lysstyrke til omgivelseslys.
Lys
Juster baglyset til at vise de lyseste hvide og dybeste sorte farver.
Farvemætning
Juster farvemætningsniveauet og tonen.
Klarhed
Juster billedets klarhed, og reducer grovkornethed.
Bevægelse
Du kan indstille følgende.
Motionflow
Forbedrer billeder i bevægelse. Øger antallet af billeder for at vise videoer jævnt. Hvis du vælger [Personlig], kan du justere [Jævnhed] og [Klarhed].
Film-tilstand
Optimerer billedkvaliteten baseret på videoindhold, såsom film og computergrafik. Giver en jævn gengivelse af bevægelsen i optagne billeder (billeder optaget med 24 billeder i sekundet), som f.eks. film.
Videosignal
Du kan indstille følgende.
HDR-tilstand
Billede, der er egnet til et High Dynamic Range-signal.
HDMI videoområde
Vælg signalområdet til HDMI-indgang.
Farvespektrum
Ændr farvereproduktionens rækkevidde.
Avanceret farvejustering
Du kan indstille følgende.
Avanc. farvetemperatur: Normal
Finjuster farvetemperaturen for hver farve.
Avanc. farvetemperatur: Multipunkt (***p)
Indstillet optimalt ved levering. Brug denne indstilling til professionel justering. Vi anbefaler, at du bruger en farveanalysator ved justeringen.
Hver farvejustering
Juster farvebalance, mætning og lyseffekt for hver farve.

Skærmstyring

Tilpas billedformat og synligt skærmområde.

Bredformatstilstand
Tilpas billedstørrelsen.
4:3 som standard
Automatisk tilpasning af størrelse til 4:3-format.
Automatisk visningsområde
Tilpasser automatisk det synlige skærmområde på baggrund af signalet.
Skærmområde
Tilpas det synlige skærmområde.
Skærmposition
Tilpas den lodrette og vandrette skærmposition.
Lodret størrelse
Stræk billedet lodret.