Udskriv

Menuen Home

Den skærm, der vises, når du trykker på knappen HOME på fjernbetjeningen, kaldes menuen Home. Fra menuen Home kan du lede efter indhold og vælge anbefalet indhold, apps og indstillinger.

Illustrationen er til visuel reference og kan blive ændret.

Billede af skærmen med menuen Home. Der er fem områder mærket A til E fra toppen.

Søgning, Meddelelser, Indgange, Timere og Indstillinger (A)

(mikrofon) / (skærmtastatur):
Brug mikrofonen på fjernbetjeningen, den indbyggede mikrofon eller skærmtastaturet på tv'et til indtastning af nøgleord og søgning efter forskelligt indhold. Når (mikrofon) vælges på Home-skærmen, afhænger det af dit område/land/sprog/situation, om mikrofonen på fjernbetjeningen eller den indbyggede mikrofon bruges.
Se siden Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen vedrørende stemmesøgning.
(Notifikationer):
Vises, hvis der er meddelelser om f.eks. et tilslutningsproblem. Dette omfatter også meddelelser fra BRAVIA som f.eks. softwareopdateringer og lavt batteriniveau for fjernbetjeningen. Tallet angiver antallet af meddelelser.
(Indgange):
Skifter den inputenhed, der er sluttet til tv'et.
(Timere):
Konfigurer forskellige indstillinger for timere.
Se siden Timere & ur for at få flere oplysninger.
(Indstillinger):
Konfigurer forskellige tv-relaterede indstillinger.
Se siden Indstillinger for at få flere oplysninger.

Apps (B)

Få vist dine foretrukne apps.

  • Hvis du vælger [Apps], vises en liste med de installerede apps.
  • Vælg [Føj app til Favoritter] for at tilføje en app til foretrukne.
  • Hvis du vælger en tilføjet app og holder knappen (Enter) på fjernbetjeningen nede, kan du ændre sorteringsrækkefølgen eller fjerne en foretrukket.
  • Hvis du vælger en tv-app, kan du se tv-udsendelser eller input.

Næste (C)

Viser, hvad du kan se næste gang, afhængigt af indholdet.

Bemærk

  • Hvis der ikke er noget relevant indhold, vises [Næste] muligvis ikke.

Kanaler (D)

Rækkerne under Apps (B) kaldes "Kanaler". Her kan du få adgang til anbefalet indhold fra videostreamingtjenester.

Tip

  • Den seneste historik over sete kanaler vises i [TV].
  • Du kan føje indhold til Næste ved at vælge indhold på enhver kanal og trykke på knappen (Enter) og holde den nede på fjernbetjeningen.
  • Du kan flytte nogle af kanalerne under "Kanaler (D)" i menuen Home. Brug knapperne (Op) / (Ned) til at flytte fokus til det runde ikon for den række, du vil flytte, og tryk på knappen (Venstre) (eller knappen (Højre) afhængigt af tv'ets displaysprog) for at kunne flytte rækken op eller ned ved at trykke på knapperne (Op) / (Ned).

Tilpasning af kanaler (E)

Tilpasning af kanaler bruges til at få vist eller skjule de valgte kanaler.

Tip