Udskriv

Brug af Hurtige indstillinger

Hvis du trykker på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen, kan du hurtigt få adgang til funktioner som f.eks. [Billedfunktion], [Sleeptimer] og [Sluk billede] på den aktuelle skærm og indstillinger som f.eks. [Højttaler] afhængigt af de tilsluttede enheder. Du kan også få vist [Indstillinger] fra [Hurtige indstillinger].

Bemærk

  • De menuer, der vises i tv-indstillingerne, varierer afhængigt af model/område/land.
Billede af tv-skærmen
  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen.
  2. Flyt fokus for at ændre eller vælge en indstilling.

Sådan ændres de viste indstillinger

  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen.
  2. Flyt fokus til venstre eller højre, og vælg (Rediger).
  3. Vælg den ønskede indstilling.
  4. Vælg [Luk].

Tip

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen eller skjule et vist element, skal du trykke på og holde knappen (Enter) nede på fjernbetjeningen med dette element fremhævet; derefter vises [Flyt] og [Skjul]. Hvis du vælger [Flyt], skal du bruge (venstre) / (højre) på fjernbetjeningen til at flytte elementet til den ønskede position og derefter trykke på knappen (Enter) på fjernbetjeningen.
  • Med [BRAVIA-bemærkninger] i Hurtige indstillinger kan du kontrollere, om der er meddelelser som f.eks. softwareopdateringer og lavt batteriniveau for fjernbetjeningen.