Udskriv

Sådan viser/sletter du optaget indhold

Modeller, der optager med USB-HDD, har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange].

Sådan ser du optaget indhold

  1. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST, og vælg det indhold, der skal vises.

Sådan sletter du optaget indhold

  1. Tryk på knappen REC LIST eller TITLE LIST.
  2. Vælg (ikonet Slet) til højre for det program, du vil slette.
    Hvis du vil slette flere programmer, skal du vælge (ikonet Slet flere) til højre for alle de programmer, du vil slette, og derefter vælge (ikonet Slet).

Du kan finde oplysninger om betydningen af symbolerne på listen over optagne titler under Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler.