Udskriv

Tilslutning af et kamera eller videokamera og visning af lagret indhold

Tilslutning af et kamera eller et videokamera

Tilslut dit Sony-digitalkamera eller -videokamera ved hjælp af et HDMI-kabel. Brug et kabel, der har HDMI-ministik til digitalkamera/videokamera og et standard HDMI-stik til tv'et.

Illustration af tilslutningsmetoden
  1. Digitalkamera
  2. Videokamera
  3. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontrollér, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med HDMI-logoet.

Sådan åbnes indhold, der er gemt på et digitalkamera/videokamera

  1. Tænd digitalkameraet/videokameraet, når du har tilsluttet det.
  2. Tryk på knappen (Valg af indgang) flere gange for at vælge det tilsluttede digitalkamera/videokamera.
  3. Start afspilning på det tilsluttede digitalkamera/videokamera.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

Tip

  • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening. Kontrollér, at enheden er BRAVIA Sync-kompatibel. Ikke alle enheder er kompatible med BRAVIA Sync, selvom de har et HDMI-stik.