Udskriv

Tilslutning af en Bluetooth-enhed

Sådan parres tv'et med Bluetooth-udstyr

Kun for Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan benytte Bluetooth-lydenheder som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere.

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der understøtter Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

 1. Tænd for Bluetooth-enheden og indstil den til parring.
  Se betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden for at indstille den til parring.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth-indstillinger] — [Tilføj enhed] for at indstillet tv'et til parring.
  En liste over tilgængelige Bluetooth-enheder vises.
 3. Vælg den ønskede enhed på listen, og følg derefter vejledningen på skærmen.
  Se betjeningsvejledningen til enheden, hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode.
  Efter parring opretter enheden forbindelse til tv'et.

Sådan tilsluttes en parret Bluetooth-enhed

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth-indstillinger].
 2. Vælg en enhed, der er parret, men ikke tilsluttet, på listen.
 3. Vælg [Tilslut].