Udskriv

Brug af Wi-Fi Direct til oprettelse af forbindelse til tv'et (kræver ikke trådløs router)

Du kan slutte en enhed trådløst til tv'et uden at bruge en trådløs router og derefter streame videoer, billeder og musik, der er gemt på enheden, direkte til tv'et.

Bemærk

  • Wi-Fi Direct forbinder smartphones og computere direkte til tv'et i stedet for via internettet, så streaming af videoindhold, der kræver en internetforbindelse, kan ikke afspilles på tv'et.
Illustration af indholdsstreaming
  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-indstillinger].
  2. Vælg det TV-navn, der vises på TV-skærmen med Wi-Fi Direct-enheden.
    Hvis enheden ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode].
  3. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden for at oprette forbindelse til tv'et.
  4. Send indholdet fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden til TV'et.
    Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse

Når du får vist standbyskærmen for indstillingen Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode] og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Sådan oprettes forbindelse til en anden enhed

Følg trinnene ovenfor for at tilslutte enheder. Der kan tilsluttes op til 10 enheder på samme tid. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når der allerede er tilsluttet 10 enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte den anden enhed.

Sådan ændres navnet på det tv, der vises på den tilsluttede enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — [Om] — [Enhedens navn].

Sådan åbnes en liste over tilsluttede enheder/sådan ophæves en registrering af en enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Vis enhedsliste/Slet].

Hvis du vil ophæve registreringen af en enhed, skal du vælge den til sletning på listen og derefter trykke på knappen (Enter). Vælg derefter [Ja] på bekræftelsesskærmen.

Hvis du vil ophæve registreringen af alle enheder, skal du vælge [Slet alle] på listen og derefter vælge [Ja] i bekræftelsesvinduet.