Udskriv

Softwareopdateringer

Sony tilbyder jævnligt opdateringer for at forbedre funktioner og software og give brugerne den sidste nye tv-oplevelse. Det er lettest at modtage softwareopdateringer, hvis tv'et har forbindelse til internettet.

Sådan søger du automatisk efter softwareopdateringer

  1. Tryk på knappen HOME, vælg [Apps] i menuen Home, og vælg [Hjælp] i listen med apps.
    Hvis den medfølgende fjernbetjening har knappen HELP, skal du trykke på knappen HELP.
  2. Vælg [Status & diagnosticering]. Aktivér [Søg automatisk efter opdateringer] i [Status & diagnosticering] — [Opdatering til systemsoftware].

Tip

  • Hvis du vil opdatere softwaren manuelt, skal du vælge [Softwareopdatering].
  • Du kan se en liste over de ændringer, som blev udført via softwareopdateringen, i BRAVIA-bemærkninger eller på supporthjemmesiden.

Bemærk

  • Når [Søg automatisk efter opdateringer] er deaktiveret, kan tv'et ikke modtage meddelelser, selvom en softwareopdatering er tilgængelig.

Opdatering af software via USB-lagringsenhed

Hvis du ikke har en netværksforbindelse, kan du også opdatere softwaren vha. en USB-lagerenhed. Brug din computer til at downloade den seneste software fra Sony-supporthjemmesiden på en USB-lagerenhed. Sæt USB-lagerenheden i en USB-port i tv'et. Derefter starter softwareopdateringen automatisk.

Hvis du vil opdatere tv'ets software vha. en USB-lagerenhed, bør du læse forsigtighedsreglerne for opdatering vha. USB-opdateringsenheder på webstedet.

Se siden Supportwebsted for at få flere oplysninger om supportsiden.