Udskriv

Du kan ikke se satellitkanaler.

  • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes satellittjenester i dit område.
  • Kontrollér satellitkabelforbindelsen.
  • Tag netledningen ud, når meddelelsen [Intet signal. LNB-overbelastning. Sluk venligst for tv'et og kontrollér satellit-forbindelsen.] vises. Kontrollér derefter, at satellitkablet ikke er beskadiget, og at satellitsignalledningen ikke er kortsluttet i satellitstikket.
  • Kontrollér din LNB-enhed (Low Noise Block) og indstillingerne.
  • Hvis dit tv har både "MAIN"- og "SUB"-stik og ikke er indstillet til satellite-twin-tuner, kan stikket mærket "SUB" ikke bruges. I dette tilfælde skal satellitantennen sluttes til det stik, der er mærket "MAIN".