Udskriv

Nogle digitale kanaler mangler.

Ændring af indstillingsområdet (tilgængeligt afhængigt af dit område/land)

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Indstillingsområde].

[Normal]
Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
[Udvidet]
Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.

Opdatering af digitale tjenester

Du kan køre [Aut. programindstilling], efter at du er flyttet til en ny bopæl eller har skiftet tjenesteudbyder eller for at søge efter kanaler, der er gået i luften for nylig.

Konfiguration af automatiske tjenesteopdateringer

Vi anbefaler, at [Automatisk tjenesteopdatering] aktiveres, så nye tjenester kan tilføjes automatisk, når de bliver tilgængelige.

  1. For at aktivere [Automatisk tjenesteopdatering] skal du trykke på knappen HOME, og derefter vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Automatisk tjenesteopdatering].

Hvis funktionen er deaktiveret, får du besked om nye, digitale tjenester i form af en meddelelse på skærmen, og tjenesterne tilføjes ikke automatisk.

Tip

  • Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land. Hvis den ikke er tilgængelig, skal du udføre [Aut. programindstilling] for at tilføje nye tjenester.