Drukuj

Korzystanie z Szybkie ustawienia

Jeśli naciśniesz przycisk (Szybkie ustawienia) lub przycisk ACTION MENU na pilocie, możesz szybko uzyskać dostęp do takich funkcji jak [Tryb obrazu], [Timer wyłączania] i [Obraz wyłączony] na bieżącym ekranie oraz do takich ustawień jak [Głośnik], w zależności od podłączonych urządzeń. Możesz także wyświetlić [Ustawienia] z [Szybkie ustawienia].

Uwaga

  • Menu wyświetlane w ustawieniach telewizora różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.
Obraz ekranu telewizora
  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) lub przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Przesuń kursor, aby zmienić lub wybrać ustawienie.

Aby zmienić wyświetlane ustawienia

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) lub przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Przesuń kursor w lewo lub w prawo i wybierz (Edytuj).
  3. Wybierz żądane ustawienie.
  4. Wybierz opcję [Zamknij].

Wskazówka

  • Aby zmienić kolejność albo ukryć element, naciśnij i przytrzymaj przycisk (Enter) na pilocie, kiedy element jest podświetlony, a wówczas pojawią się opcje [Przenieś] oraz [Ukryj]. Jeśli wybrana została opcja [Przenieś], za pomocą przycisków (Lewa) / (Prawa) na pilocie przesuń element na żądane miejsce, a następnie naciśnij przycisk (Enter) na pilocie.
  • Za pomocą [Powiadomienia BRAVIA] w Szybkie ustawienia, można sprawdzać, czy są jakieś powiadomienia, na przykład o aktualizacjach oprogramowania i niskim poziomie naładowania baterii w pilocie.