Drukuj

Oglądanie/usuwanie nagranych treści

Oglądanie nagranej treści

  1. Naciśnij przycisk REC LIST lub przycisk TITLE LIST, po czym wybierz treść, którą chcesz obejrzeć.

Usuwanie nagranej treści

  1. Naciśnij przycisk REC LIST albo TITLE LIST.
  2. Wybierz (ikona Usuń) po prawej stronie programu, który chcesz usunąć.
    Aby usunąć wiele programów, zaznacz (ikona Usuń wiele) z prawej strony wszystkich programów, które chcesz usunąć, po czym wybierz (ikona Usuń).

Szczegóły dotyczące znaczenia symboli na liście nagranych tytułów można znaleźć w części Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów.