Imprimare

Televizor

Folosiţi acest Ghid de asistenţă dacă aveţi întrebări despre utilizarea televizorului. Ghidul de asistenţă online include ultimele informaţii. Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea Ghidului de asistenţă”.
Designul şi specificaţiile sunt supuse modificărilor fără notificare. Acest manual include descrieri pentru toate modelele/ţările/regiunile. Sunt incluse şi descrierile caracteristicilor care nu sunt compatibile pentru anumite modele/ţări/regiuni.

Subiecte specifice

  • Pentru informaţii privind depanarea, puteţi consulta, de asemenea, secţiunea Întrebări frecvente de pe site-ul web pentru asistenţă.