Skriv ut

Om hjälpguiden

I denna hjälpguide förklaras hur du använder den här TV:n. Dessutom kan du se Startguide för beskrivningar om TV-installation och Referensmaterial för information som till exempel specifikationer och väggmontering av TV:n.

Versioner av hjälpguiden

Det finns två versioner av hjälpguiden: den inbyggda versionen och onlineversionen. Onlinehjälpguiden innehåller den senaste informationen.
Onlinehjälpguiden visas automatiskt när TV:n ansluts till internet, annars visas den inbyggda hjälpguiden.

Observera

  • Du kan behöva uppdatera TV-programvaran om du vill kunna använda de senaste funktionerna som beskrivs i hjälpguiden. För ytterligare information om programuppdateringar, se sidan Programuppdateringar.
  • Namnen på inställningarna i Hjälpguiden kan skilja sig från de som visas på TV:n beroende på TV:ns versionsdatum eller din modell/land/region.
  • Bilderna och illustrationerna som används i hjälpguiden kan skilja sig beroende på TV-modellen.
  • Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan meddelande.
  • I hjälpguiden finns beskrivningar som är gemensamma för alla modeller/regioner/länder. Vissa beskrivningar av funktioner gäller inte beroende på din modell/region/land.

Tips

  • För att se om TV:n har en av de funktioner som beskrivs i hjälpguiden kan du läsa Referensmaterial eller gå till Sonys webbplats.
  • Denna hjälpguide är skriven för alla regioner/länder. Vissa beskrivningar i hjälpguiden gäller inte för vissa regioner och länder.