Skriv ut

Titta på/radera inspelat innehåll

Inspelningsmodeller för USB-hårddiskenheten har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar].

För att titta på inspelat innehåll

  1. Tryck på REC LIST eller TITLE LIST och välj sedan innehållet som du ska titta på.

Om du vill radera inspelat innehåll

  1. Tryck på REC LIST eller TITLE LIST.
  2. Välj (Ta bort -ikonen) till höger om programmet som du vill ta bort.
    Om du vill ta bort flera program ska du välja (Radera flera -ikonen) till höger om alla program som du vill ta bort och sedan välja (Radera -ikonen).

För information om symbolernas betydelse i den inspelade titellistan, se Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan.