Отпечатване

Използване на помощното ръководство

Помощното ръководство разяснява как да използвате този телевизор. Също можете да се обърнете към Ръководство за настройка, за описание на инсталацията на телевизора, както и към Информация за продукта за спецификациите и монтажа на стена на този телевизор и пр.

Версии на Помощното ръководство

Има две версии на Помощното ръководство: вградена версия и онлайн версия. Онлайн Помощното ръководство включва най-новата информация.
Онлайн Помощното ръководство автоматично се извежда на екрана, когато телевизорът се свърже към интернет, в противен случай се извежда вграденото Помощно ръководство.

Забележка

  • За да използвате най-новите функции, описани в Помощното ръководство, може да е необходимо да актуализирате софтуера на телевизора. За подробности относно актуализиране на софтуера вижте страницата Актуализации на софтуера.
  • Имената на настройките в помощното ръководство може да се различават от показваните на телевизора в зависимост от датата на производство на телевизора или от вашия модел/държава/регион.
  • Изображенията и илюстрациите, използвани в Помощното ръководство, могат да са различни в зависимост от модела на вашия телевизор.
  • Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.
  • Помощното ръководство съдържа описания, които са общи за всички модели/региони/държави. Някои описания на функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.

Съвет

  • За да видите дали вашият телевизор има някоя от функциите, описани в Помощното ръководство, вижте Информация за продукта или уебсайта на Sony.
  • Това Помощно ръководство е написано за всички региони/държави. Някои от описанията, съдържащи се в това Помощно ръководство, не се прилагат за някои региони и държави.