• Začátek
 • Užitečné funkce
 • Používání bezpečných aplikací a služeb streamování videa (Zabezpečení a omezení)

Tisk

Používání bezpečných aplikací a služeb streamování videa (Zabezpečení a omezení)

Bezpečné používání televizoru můžete zajistit nastavením omezení instalace pro aplikace stažené z neznámých zdrojů či věkových omezení pro programy a videa. (V závislosti na vašem modelu/oblasti/zemi nemusí být některé funkce k dispozici.)

Aby vaše děti mohly televizor bezpečně používat, můžete také nastavit následující funkce [Rodičovská kontrola].

 • Omezení televizních kanálů a použití externích vstupů
 • Omezení instalace aplikací z neznámých zdrojů
 • Omezení používání aplikací (funkce uzamykání heslem)
 • Omezení doby používání televizoru

Nastavíte-li následující možnosti, můžete používat omezující funkce.

Postup při nastavování věkových omezení u programů

 1. Stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání a poté proveďte výběr v následujícím pořadí.
  [Nastavení] — [Systém] — [Rodičovská kontrola] — [Kanály & Externí vstupy] — [Hodnocení TV].
  Možnosti závisí na modelu vašeho televizoru, na zemi, oblasti a provedených nastaveních.

Postup při nastavování omezení přístupu k aplikacím (funkce uzamykání heslem)

Nastavte omezení používání některých aplikací, jako například internetových prohlížečů, dětmi.

Omezení se nastavují v nabídce [Rodičovská kontrola].

Pokud je takové omezení nastaveno, při spouštění aplikace bude požadováno zadání kódu PIN.

 1. Stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání a proveďte výběr v následujícím pořadí.
  [Nastavení] — [Systém] — [Rodičovská kontrola] — [Aplikace]
 2. Nastavte nebo zadejte kód PIN.
 3. Povolte možnost [Omezit aplikace].
 4. V seznamu aplikací vyberte ty aplikace, k nimž chcete omezit přístup.
  Stav aplikací s nastaveným omezením se změní z  (Odemknutý) na (Uzamčený). Chcete-li omezit přístup ke všem aplikacím, vyberte možnost [Všechny aplikace].

Postup při nastavování omezení instalace aplikací z neznámých zdrojů

 1. Stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání a proveďte výběr v následujícím pořadí.
  [Nastavení] — [Ochrana soukromí] — [Zabezpečení a omezení] — [Neznámé zdroje] — změňte nastavení v položce [Instalace neznámých aplikací].

Poznámka

 • Pokud změníte nastavení [Zabezpečení a omezení], vaše zařízení a osobní data budou zranitelnější vůči útokům neznámých aplikací z jiných zdrojů, než je služba Play Store. Souhlasíte se svou výhradní zodpovědností za jakákoli poškození zařízení nebo ztráty dat v důsledku použití těchto aplikací.
 • Zapomenete-li kód PIN, musíte televizor resetovat do původního továrního nastavení. Zajistěte, že kód PIN nezapomenete.

Rada

 • Další samostatná omezení mohou být k dispozici v závislosti na aplikaci. Podrobnosti najdete v nápovědě k aplikaci.

Postup při nastavení omezení doby sledování televizoru

Tuto možnost nastavte tehdy, jestliže chcete omezit dobu, po kterou děti sledují televizor.

 1. Stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání a proveďte výběr v následujícím pořadí.
  [Nastavení] — [Systém] — [Rodičovská kontrola] — [Doba použití obrazovky]
 2. Nastavte nebo zadejte kód PIN.
 3. Povolením možnosti [Omezit dobu použití obrazovky] aktivujte omezení.
  Nastavení omezení bude zobrazeno pod položkou [Omezit dobu použití obrazovky]. Chcete-li nastavení změnit, použijte k tomu možnost [Limit doby použití] nebo [Omezený časový úsek].
 • Začátek
 • Užitečné funkce
 • Používání bezpečných aplikací a služeb streamování videa (Zabezpečení a omezení)