Tisk

Použití funkce Rychlá nastavení

Pokud na dálkovém ovládání stisknete tlačítko (Rychlá nastavení) můžete na aktuální obrazovce rychle získat přístup k různým funkcím, jako například [Režim obrazu], [Časovač vypnutí] a [Vypnutý obraz], a k nastavením, jako je například [Reproduktor] (v závislosti na připojených zařízeních). Pomocí položky [Rychlá nastavení] můžete zobrazit také [Nastavení].

Poznámka

  • Nabídky zobrazované v nastavení televizoru se liší v závislosti na modelu, oblasti nebo zemi.
Obrázek televizní obrazovky
  1. Stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání.
  2. Přesuňte aktivní prvek a změňte nebo vyberte nastavení.

Změna zobrazených nastavení

  1. Stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání.
  2. Přesuňte aktivní prvek vlevo nebo vpravo a vyberte položku (Změnit).
  3. Vyberte požadované nastavení.
  4. Vyberte možnost [Zavřít].

Rada

  • Pokud chcete změnit pořadí nebo skrýt zobrazenou položku, stiskněte a přidržte tlačítko (Zadat) na dálkovém ovládání, když je daná položka zvýrazněná, a zobrazí se možnosti [Přemístit] a [Skrýt]. Když vyberete možnost [Přemístit], použijte k přesunu položky do požadované pozice tlačítko (Vlevo) / (Vpravo) na dálkovém ovládání a poté na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko (Zadat).
  • Pomocí volby [Oznámení služby BRAVIA] v části Rychlá nastavení můžete zkontrolovat, zda jsou k dispozici oznámení o nových aktualizacích softwaru nebo nízkém napětí baterie v dálkovém ovládání.