พิมพ์

โทรทัศน์

ใช้คู่มือช่วยเหลือนี้หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทีวีของท่าน คู่มือช่วยเหลือออนไลน์มีข้อมูลล่าสุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู “การใช้คู่มือช่วยเหลือ
การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คู่มือนี้มีคำอธิบายสำหรับทุกรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาค มีคำอธิบายสำหรับคุณสมบัติที่ไม่รองรับในบางรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาครวมอยู่ด้วย

หัวข้อที่เลือก

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา ท่านสามารถดู คำถามที่ถูกถามบ่อย ในเว็บไซต์ช่วยเหลือของเรา