พิมพ์

โทรทัศน์

ใช้คู่มือช่วยเหลือนี้หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทีวีของท่าน ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือ

หัวข้อที่เลือก

  • การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คู่มือนี้มีคำอธิบายสำหรับทุกรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาค มีคำอธิบายสำหรับคุณสมบัติที่ไม่รองรับในบางรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาครวมอยู่ด้วย