• Начало
 • Полезни функции
 • Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)

Отпечатване

Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)

Можете да осигурите безопасното използване на телевизора, като зададете ограничения за инсталиране на приложения, изтеглени от неизвестни източници, или възрастови ограничения за програми и видео. (Някои функции не се прилагат за вашия модел/регион/държава.)

Можете да задавате следните функции на [Родителски контрол], за да могат децата безопасно да използват телевизора.

 • Ограничаване на телевизионни канали и използване на външни входове
 • Ограничаване на инсталирането на приложения от неизвестни източници
 • Ограничаване на използването на приложения (със защита с парола)
 • Ограничаване на времето на използване на телевизора

Можете да използвате функциите за ограничаване, като ги настроите по следния начин.

Задаване на възрастови ограничения на програми

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Родителски контрол] — [Канали & Външни входове] — [TB рейтинг].
  Опциите зависят от вашия модел/държава/регион/настройки.

Ограничаване на приложения (със защита с парола)

Задайте ограничение за използване на приложения, например интернет браузъри, от деца.

Ограниченията се настройват в [Родителски контрол].

Ако настройката е конфигурирана, при стартиране на приложение ще се изисква да въведете ПИН кода.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Родителски контрол] — [Приложения]
 2. Задайте или въведете ПИН кода.
 3. Активирайте [Ограничаване на приложения].
 4. Изберете от списъка с приложения тези, които искате да ограничите.
  Ограничените приложения ще се променят от (Отключено) на (Заключено). За да ограничите всички приложения, изберете [Всички приложения].

Ограничаване на инсталирането на приложения от неизвестни източници

Ако е конфигурирана настройката, в меню Home и в менюто с настройки ще се извеждат по-малко елементи.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Поверителност] — [Сигурност и ограничения] — [Неизвестни източници] — променете настройката в [Инст. на неизвестни прилож.].

Забележка

 • Ако промените настройките на [Сигурност и ограничения], устройството ви и личните ви данни са по-уязвими на атака от неизвестни приложения от източници, различни от Play Store. Вие се съгласявате, че поемате пълната отговорност за всяка щета на вашето устройство или загуба на данни, която може да произтече от използването на тези приложения.
 • Ако забравите ПИН кода, трябва да върнете телевизора към оригиналните фабрични настройки. Погрижете се да не забравяте ПИН кода.

Съвет

 • В зависимост от приложението може да съществуват други отделни ограничения. За подробна информация направете справка в раздела Помощ на приложението.

Ограничаване на времето на ползване на телевизора

Конфигурирайте настройката, за да ограничите времето, в което децата използват телевизора.

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Родителски контрол] — [Екранно време]
 2. Задайте или въведете ПИН кода.
 3. Активирайте [Ограничаване на екранно време], за да се активира ограничението.
  Настройката на ограничението ще се покаже в [Ограничаване на екранно време]. За да промените настройката, конфигурирайте [Времево ограничение за използване] или [Ограничен времеви слот].
 • Начало
 • Полезни функции
 • Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)