Отпечатване

Използване на микрофона на дистанционното управление

Дистанционните управления, които поддържат гласово управление, имат бутон за микрофон и вграден микрофон. Поискайте Google да открие филми, приложения за поточно видео, да възпроизвежда музика и да управлява телевизора - всичко това с вашия глас. Натиснете бутона Google Асистент (или бутона за микрофон) на дистанционното управление, за да започнете.

 1. Натиснете и задръжте бутона за микрофон на дистанционното управление.
  Микрофонът на дистанционното управление ще бъде активиран, докато е натиснат бутонът, и LED индикаторът на дистанционното управление ще свети.
  Илюстрация на бутона за микрофон на дистанционното управление
 2. Говорете в микрофона, докато натискате и задържате натиснат бутона за микрофон.
  В зависимост от модела може да се извеждат примерни фрази.
  Илюстрация на говорене в горната част на дистанционното управление
  Резултатите от търсенето се показват, когато говорите в микрофона.

Съвет

 • Ако натиснете бутона за микрофон на дистанционното управление и кажете “Voice hints”, ще се изведат информация за това как да говорите и наличните гласови команди. Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава/език.

Забележка

 • За да използвате гласово търсене, е необходима интернет връзка.
 • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.
 • За да използвате микрофона на дистанционното управление, трябва да добавите и настроите на телевизора Google профил.