Отпечатване

Гледане/изтриване на записано съдържание

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Канали & Входове].

Гледане на записано съдържание

  1. Натиснете бутона REC LIST, след това изберете съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

  1. Натиснете бутона REC LIST.
  2. Изберете (иконата Изтрий) в дясно от програмата, която искате да изтриете.
    За да изтриете няколко програми, изберете (икона Изтриване на различни) отдясно за всички програми, които искате да изтриете, и след това изберете (икона Изтрий).

За информация относно значението на символите в списъка на записаните заглавия вижте Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия.