Отпечатване

Екран и звук

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Екран и звук] — желаната опция.

Налични опции

[Картина]
Конфигурира настройки на дисплея, които регулират качеството на картината, като например яркост на екрана.
За да настроите качеството на картината според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на картината.
[Екран]
Регулира размера и положението на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройки, които регулират звука.
За да настроите качеството на звука според вашите предпочитания, вижте страница Настройване на качеството на звука.
[Аудио изход]
Конфигурира настройки за избор, свързани с високоговорителите.
[Експертни панелни настройки] (само за модели, оборудвани с OLED панел)
Използвайте, когато задавате настройка за [Изместване на пикселите] или извършвате ръчно [Обновяване на панела].