Отпечатване

Профили и вход

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Профили и вход] — желаната опция.

Налични опции

Когато на телевизора е настроен Google профил

Конфигурирайте Google профил или добавете други профили.

Когато на телевизора не е настроен Google профил

[Профили и вход] не може да се използва. За да настроите Google профил, конфигурирайте Google TV от менюто с настройки.