Отпечатване

Система

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Система] — желаната опция.

Забележка

  • В зависимост от настройките на телевизора някои от опциите може да не се показват или да не са налични.

Налични опции

[Достъпност]
Конфигурира настройките за достъпност и услугите за помощ на потребителите за улесняване на навигацията на устройствата им.
[Информация]
Показва информация за телевизора.
Тук можете да върнете телевизора към фабричните настройки.
[Дата и час]
Конфигурира текущия час и автоматично показване на часовника.
[Език/Language]
Избира език на менюто. Избраният език на менюто задава и езика за гласово разпознаване.
[Клавиатура]
Конфигурира настройките на клавиатурата на екрана.
[Хранилище]
Променя настройките, свързани със съхранение на данни.
[Режим на фон]
Конфигурира какво да се показва на екрана, когато с телевизора не е работено определен период от време, докато е показвал съдържание, различно от предавания и видеоклипове.
[Включване и захранване]
Конфигурира настройките, свързани със спестяване на енергия и стартовия екран на телевизора.
[Предаване]
Конфигурира разрешенията за действия при прехвърляне от външно устройство.
[Рестартиране]
Рестартира телевизора.
[Родителски контрол]
Конфигурира настройките за родителски контрол за ограничаване на използването на функции като [Канали & Външни входове], [Приложения] и [Екранно време].
[LED индикатор]
Конфигурира настройките на [Реакция при управление] и [Състояние на гласово разпознаване]*. (Менюто, което се показва, зависи от модела.)
[Звук]
Конфигурира настройката [Системни звуци].
[Apple AirPlay & HomeKit]
Конфигурира настройките за Apple AirPlay & HomeKit.
[Първоначална настройка]
Настройва основните функции, като мрежа и канали, при използването за първи път.
[Настройки за режим в магазин]
Обогатява дисплея за показване в магазин чрез настройката [Демо режим] и др.

* Само за телевизори с вграден микрофон