Отпечатване

Таймери и часовник

В Таймери и часовник можете да настроите Автоматично включване, Автоматично изключване, Аларма и Показване на часовник.

Добавяне на Таймери и часовник към екрана за избор на вход

 1. Натиснете бутона (Избор на вход).
  Наличните устройства и приложения се показват в долната страна на екрана.
 2. Натиснете бутона (Надясно) на дистанционното управление и изберете (Редактиране).
 3. Изберете Таймери и часовник и натиснете бутон Потвърждение.
  Таймери и часовник е добавена.

Конфигуриране на настройките за Таймери и часовник

 1. Натиснете бутона (Избор на вход) на дистанционното управление и изберете следното.
  (икона на Таймери и часовник) — желаната настройка

Налични опции

[Автоматично включване]
Включва телевизора на желания канал или вход в предварително зададено време.
[Автоматично изключване]
Изключва телевизора след предварително зададено време.
[Аларма]
Възпроизвежда звуков сигнал след предварително зададено време.
[Показване на часовник]
Показва часовника на екрана на телевизора през цялото време или на всеки час.

Забележка

 • За модели, оборудвани с OLED панел, постоянното показване на часовника не е налично, за да се предотврати задържането на изображението.