Отпечатване

Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

Ако имате проблеми, например картината не се извежда на екрана или дистанционното управление не работи, нулирайте телевизора посредством следната процедура. Ако проблемът продължава, опитайте с процедурата за фабрично нулиране, описана по-долу.
Ако към телевизора е свързано външно USB устройство, разединете го от телевизора преди нулирането.

Нулиране на захранването

 1. Рестартирайте телевизора посредством дистанционното управление.
  Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление в продължение на около 5 секунди, докато телевизорът се рестартира (показва се съобщение за изключване).

  Ако проблемът продължава, изключете захранващия кабел на телевизора и натиснете веднъж бутона на захранването на телевизора.
  След това изчакайте 2 минути, преди да включите телевизора. В зависимост от модела можете да натиснете бутона на захранването на телевизора (40 секунди или по-дълго), докато той се изключи и рестартира.

 2. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.
  Ако проблемът продължава след стъпка 1, изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте 2 минути и включете отново захранващия кабел към електрическия контакт.

Съвет

 • Моделите телевизори с 1 бутон на телевизора (само бутон за включване) също могат да бъдат рестартирани с помощта на бутона за включване. Натиснете бутона за включване на телевизора, за да изведете менюто за управление, изберете [Рестартиране] в менюто и след това натиснете и задръжте бутона за включване, за да рестартирате телевизора.
 • Личните ви настройки и данни няма да се загубят след рестартиране на телевизора.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако проблемът продължава след нулиране на захранването, опитайте с нулиране до фабричните данни.

Забележка

Извършването на фабрично нулиране ще изтрие всички данни и настройки на телевизора (като Wi-Fi и информацията за настройките на кабелните мрежи, Google профилите и друга информация за вход в системата, Google Play, както и други инсталирани приложения).

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [Информация] — [Нулиране] — [Възстановяване на фабричните настройки].
 2. Изтрийте всичко.
  Ако сте настроили ПИН код на телевизора, ще бъдете помолени да го въведете.
  След успешно приключване на процедурата за фабрично нулиране телевизорът ще стартира съветника за начална настройка. Трябва да приемете Общите условия на Google и Правилата за поверителност на Google.