Отпечатване

USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.

 • Проверете дали USB HDD устройството е свързано към USB порта (син), обозначен като “HDD REC”.
 • Ако USB HDD устройството е свързано правилно към синия USB порт, регистрирайте го отново за записване, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване (например за съхранение).

Забележка

 • Ако има устройства, свързани към USB1 и USB2 портовете (само за модели с три USB порта), временно ги отстранете, докато регистрирате USB HDD.
 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [Хранилище].
 2. От [Памет на устройството] изберете USB HDD устройството, което искате да регистрирате за записване.
 3. Изберете [Изтрив. на данните и формат. като сменяемо хранил.] и след това изберете [Форматиране].
 4. Изберете [Регистриране за запис].
 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството в телевизора.
 • Използвайте [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD устройството отговарят на изискванията.

  За да изпълните [Проверка на работата на HDD], натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].