Отпечатване

Спецификации

Информация за спецификациите можете да намерите на сайта за поддръжка на Sony:
Моля, посетете продуктовата страница за вашия телевизор и направете справка в Спецификации. За повече информация относно уебсайта за поддръжка прегледайте страницата Сайт за поддръжка.

Изображение на страница със спецификации в уебсайта за поддръжка.

Забележка

  • В зависимост от модела може да не е налична страница Спецификации. В такива случаи, моля, направете справка в Информация за продукта.